🕺

Salsa

Home: www.marekstoj.com

Społeczności

Kroki i figury

Kroki

Obroty

Figury w parze

Przejścia w Ruedzie

Zabawy w Ruedzie

YouTube